<<עמוד קודם

נובמבר,2000
מחנה אימונים עם שיהאן  סאיקי שונו דאן- 8, קורינקאי